Система автоматизації головного двигуна (RT-flex Control System WECS-9520)

Рівень курсу поглиблений

Мова викладання українська, англійська

Мета курсу Придбання знань в області принципів побудови і функціонування систем управління судновими двигунами, а також навичок з налагодження системи, діагностиці несправностей, заміну відмовили компонентів і приведення системи в працездатний стан.

зміст курсу

  • Суднові системи автоматизації двигунів внутрішнього згоряння, загальні відомості
  • Структури суднових автоматизованих систем. Вимоги класифікаційних товариств
  • Принципові схеми електричних і електронних елементів автоматизації
  • Принципи управління, робочі процеси і параметри управління
  • Датчики тиску, температури, швидкості і положення, трансформатори напруги і струму в системах автоматизації
  • Захисні функції систем автоматизації
  • Пристрої й засоби управління в системі автоматизації
  • виконавчі механізми
  • Обслуговування, діагностика і ремонт електричної та електронної апаратури систем автоматизації двигунів внутрішнього згоряння

Вимоги до слухачів Всі слухачі курсу повинні мати морське інженерне освіту і практичний досвід роботи на судні

Кількість слухачів 4-6

Тривалість курсу 5 робочих днів

Shadow
Slider